Sterowanie

SterownikecoMAX 850P to urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania w kotłach i palnikach pelletowych oraz innych kotłach na biomasę. Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulator dostępny jest w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła.Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla użytkownika:

* intuicyjną i prostą obsługę
* korzystanie z wielu ciekawych funkcji
* unikalny design
* system regulacji TOUCH & PLAY
* atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje      w postaci czytelnych ikon
* komfort poprzez współpracę z zdalnym sterowaniem ecoSTER

 

ecoMAX 850P posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS. Regulator steruje:

* pracą kotła (palnika)
* obsługuje podstawowe funkcje CO i CWU pompę mieszacza            oraz mieszacz
* do sterownika dostępne są moduły dodatkowe

 

Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowymi. Ponadto istnieje możliwość współpracy z modułem sondy lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze zastosowano system inteligentnego menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.