Moduł ecoNET

Moduł internetowy ecoNET 300

Do regulatorów serii ecoMAX800

eco net


Moduł internetowy pełniący funkcję systemu serwisowego, obsługuje

i zarządza pracą online.

–  możliwość zdalnego sterowania wszystkimi parametrami kotła lub pompy ciepła on-line przez Internet
–  intuicyjna strona internetowa wwww.econet24.com do obsługi modułu ecoNET
–  rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora
–  wysyłanie alarmów na skrzynkę mailową
–  historia nastaw parametrów i alarmów w postaci cztelnych wykresów


ecoNET 300 to zaawansowany moduł komunikacyjny, który umożliwia zdalne zarządzanie pracą kotła za pomocą komputera przez Internet. Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami:

–  regulacja temperatur pracy pomp i mieszaczy oraz podgląd stanów pracy regulatora
–  istotną korzyścią z punktu widzenia użytkownika jest również przejrzysta wizualizacja historii pracy kotła w postaci wykresów.
–  możliwość zdalnego sterowania parametrami kotła przez Internet
–  intuicyjny komputerowy program do obsługi modułu ecoNET
–  rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora